GELATO ITALIA

GELATO ITALIA Italian Artisan Gelato

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 024 3718 0014


Gelato Italia 

31 Tô Ngọc Vân
Tây HồHà Nội

Deliverytimes

Thứ Hai
10:00 - 12:00
17:00 - 21:30
Thứ Ba
10:00 - 12:00
17:00 - 21:30
Thứ Tư
10:00 - 12:00
17:00 - 21:30
Thứ Năm
10:00 - 12:00
17:00 - 21:30
Thứ Sáu
10:00 - 12:00
17:00 - 21:30
Thứ Bảy
10:00 - 12:00
17:00 - 21:30
Chủ Nhật
10:00 - 12:00
17:00 - 21:30