GELATO ITALIA

Contactinformation


Gelato Italia 

31 Tô Ngọc Vân
Tây HồHà Nội

Delivery times

Thứ Hai
10:00 - 12:00
17:00 - 21:30
Thứ Ba
10:00 - 12:00
17:00 - 21:30
Thứ Tư
10:00 - 12:00
17:00 - 21:30
Thứ Năm
10:00 - 12:00
17:00 - 21:30
Thứ Sáu
10:00 - 12:00
17:00 - 21:30
Thứ Bảy
10:00 - 12:00
17:00 - 21:30
Chủ Nhật
10:00 - 12:00
17:00 - 21:30